Yapı Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?

Nüfusun artmasıyla birlikte her geçen gün binalar da artmaktadır. Binaların yapılış aşamaları haricinde kanuni işlemlerin de aşamaları mevcuttur. Bu konuda yapılması gereken ilk iş ruhsat, yani yapı ruhsatı alınmasıdır. Yapı Ruhsatı Nedir? Yapı ruhsatı binaların inşaatı için en gerekli evraklardan biridir. Yapılması
Read More

Suçta Tekerrür Nedir?

Kelime olarak suçta tekerrür, tekrar etme anlamına gelerek ceza hukukunda bir failin birden çok suç işlemesi manasını taşıyor. Kanunda tekerrür hükümlerinin düzenlenmesindeki ana amaç, failin suç işlemesini önlemek ve suçun tekrarının olması halinde daha ağır şartlarda infaz tatbikinin uygulanmasıdır. Tekerrürün şartları farklı
Read More

Butlan Nedir?

Bir hukuki işlem eğer kurucu unsurlarını taşıyor ama geçerlilik şartlarını taşımıyorsa buna butlan denir. Yasada belirtilen geçerlilik şartları şunlardır: Ahlak, kamu düzeni, kişilik hakları ve yasanın emredici hükümlerine uygun olmasıdır. Bunlara aykırı olan işlemlere butlanla sakattır denir. Özel hukuk kavramıdır. Geçerlilik şartları
Read More