Adli Para Cezası Nedir?

Hukuk sisteminde ceza yaptırımı konusunda yaptırım türleri ikiye ayrılmaktadır. Türk Ceza kanunu işlenmiş ve onanmış bir suç için hapis cezası ve adli para cezası uygulanmasını belirtmektedir.

Suç işlemiş olan hükümlünün devlet hazinesine önceden belirtilmiş olan parayı yatırmasına adli para cezası denir. Bununla birlikte birde idari para cezası birbirine benzememektedir. Çünkü adli para cezası sadece mahkeme kararıyla verilebilmektedir. Fakat idari para cezası belirli bir idare tarafından karar verilen bir cezadır.

Adli Para Cezası Çeşitleri

İdari para cezasında suçtan dolayı verilen ceza yaptırımı ödenmediği takdirde hapis cezasına çevrilememektedir. Bu özellikleri birbirinden çok farklı ceza yaptırım türü olduklarını kanıtlamaktadır.

Ceza kanununda belirlenen suç için adli para cezası olarak öngörülmüşse hakim bu konuda hapis cezasına hükmedemez.

Buna doğrudan verilen adli para cezası yaptırımı denilmektedir. Buna örnek olarak kişilerin taksirle doğayı kirletmeleri sonucunda verilen adli para cezasını göstermek mümkündür.

Diğer bir adli para cezasında ise ceza kanunun da suçun karşılığı olarak adli para cezası veya hapis cezası bulunduğu durumlarda hakim seçenek olarak adli para cezasını hükmedebilir olmasıdır. Bu tür adli para cezası çeşidine seçimlik olarak verilen adli para cezası denilir.

Kasıtlı veya kasten İşlenen suçlarda 1 yıl veya daha az hapis cezaları adli para cezasına dönüştürülebilmektedir. Taksirle İşlenen suçlarda ise ceza sınırlamasına bakılmadan adli para cezası verilmektedir.

Başka bir çeşitte ise hem hapis cezası hem de para cezası birlikte öngörüldüğü durumlardır. Bu konuda nitelikli dolandırıcılık suçu için hem hapis hem de para cezasının verilmesini örnek olarak belirtmek mümkündür.

Adli Para Cezasının Ödenmemesi

Adli para cezası ödeme hükmü ile ödeme emri tebliğ edilir. Hükümlü belirli bir süre içerisinde bu cezayı ödemeye yahut yaptırımını beyan etmesi konusunda bilgilendirilir. Örneğin bu yaptırım kamuya yararlı bir iş olmaktır.

Adli para cezasına itiraz ise mahkeme tarafından belirlenen sürede mümkün olabilmektedir. Fakat adli para cezası infaz aşamasına gelmişse itiraz edilemez.

Adli Para Cezasının Sicile İşlenmesi

Adli para cezası sicil kaydına işlenmektedir. İnfaz edildiği takdirde sicil kaydı silinmektedir. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden sicilin kendiliğinden silinmediği durumlarda dilekçeyle talep edilmesi mümkündür.

Leave a Comment