Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik müessesinin meydana getiren bireylerin ortak bir kararda ve iki tarafın da istenci doğrultusunda yaşanan ayrılığa anlaşmalı boşanma denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası mahkeme huzurunda anlaşmalı boşanma olarak kabul edilebilmesi için bireylerin boşanma düşüncesinde kararlı olması gerekmektedir.

Boşanma aşamasında ve sonrasında meydana gelen maddi, manevi ve hukuki mükellefiyet hususunda bireylerin anlaşması ile davanın anlaşmalı boşanma olduğu mahkeme eliyle onaylanır. Anlaşmalı boşanma davası için eşlerin kesinlikle davanın açıldığı tarihte en az 1 sene olmaları lazımdır. Kanun koyucunun bu şartı koyması tarafların hem bir anlık sinirle boşanmaya karar verilmesini engellemek, hem de eşilerin evliliklerinin korunmasını hedeflenmiştir.

Taraflar

Boşanma prosedürü düzenlenirken prosedürün kimler arasında karar verilerek imzalandığının prosedüre yansıması gerekmektedir. Bu durum sözleşmenin özetinde belirtilmiştir. Sebebi ise tarafların kim olduğunun tespitidir. Eşlerin adı-soyadı, T.C kimlik numaralarını ve son olarak adreslerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Dava Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davaları en az 1 sene süren evliliklerde, eşlerin beraber başvurması ya da bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi hâlinde olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası kararının verilebilmesi için, hâkimin eşleri bizzat dinleyerek kararlarını serbestçe açıklandığına yetinmesi üzerine ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu konusunda bireylerce kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması koşuldur. Hâkim, eşlerin ve çocukların yararını göz önünde bulundurarak bu anlaşmada lüzümlü gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Yapılan bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmesi halinde boşanma kararlaştırılır. Anlaşmalı boşanma davası bireyler için daha kısa zamanda ve tek mahkemede sonuca varmayı sağlar. Ancak bireylerden biri hazırlanan protokol maddelerinden herhangi birine karşı çıkarsa veya mahkemeye gelmezse boşanma gerçekleşemez. Bu şekilde olduğunda ise anlaşmalı olan boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşür ve işlemler bu biçimde yürütülür. Davanın çekişmeli boşanma davasına dönmesiyle belirtilen zaman 1 ay değil ortalama 1,5 sene sürebilir. Tabii ki bu süreler avukat eşliğinde gerçekleşen davalar için geçerlidir, diğer durumlarda bu süreç uzayabilmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasının Dinlenebilmesi İçin Gerekli Şartlar;

 

Evlilik ilişkisi en az 1 sene sürmeli

Eşlerden her ikisinin ya da birinin başvurması ve diğerinin bunu kabul etmesi

Tarafların mahkemede boşanma iradelerini açıklamalı

Hakim, boşanmanın maddi sonuçları ve çocukların durumuyla ilgili düzenlemede uzlaşma sağlanmalı

Davanın konusu ve olaylar yazılmalı

Talep, istek ve sonuç beyan edilmeli

Leave a Comment