Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir?

Uyuşmazlığa taraf olan kişilerin yaşadıkları uyuşmazlığın tarafsız üçüncü kişilerin desteği ile mahkemeye gitmeden çözebilecekleri alternatif uyuşmazlık yöntemidir. Uygulamada sağladığı esneklikler ve etkili olması nedeniyle arabuluculuk yöntemi iş, aile ve okul hayatında yaşanan uyuşmazlıklarda sıkılıkla kullanılan bir yöntem olmaktadır.

 Uyuşmazlığın yaşandığı tarafların tek bir alanda toplanması çözüme giden süreci hızlandırdığı için uygulamada etkili bir yöntem olarak yer almaktadır. Bu özelliğinden dolayı günümüz gelişmiş ülkelerinin hukuku sistemlerinde sıkılıkla kullanılmaktadır.

 Sürecin İşleyişi

 Taraflar kendi istekleriyle veya bir mahkeme aracılığıyla arabuluculuk makamı önünde aralarındaki uyuşmazlığı çözmek için bir araya gelmek zorundadırlar. Anlaşmazlık yaşanan konunun detaylı olarak arabulucuya iletilmesiyle süreç başlamaktadır. Tarafsız ve çözüm odaklı arabulucu eşliğinde yapılan görüşmelerde uyuşmazlık yaşayan taraflar en iyi ve kesin çözüme bu görüşmeler neticesinde kavuşmaktadırlar.

 Arabuluculuk Türleri

 Kolaylaştırıcı arabuluculuk; uyuşmazlık yaşayan tarafların çözümlerini kendilerinin bulmalarına ön ayak olan arabuluculuk türüdür. Değerlendirici arabuluculukta ise uyuşmazlık yaşayan tarafların göremedikleri noktaları göstermeyi hedefleyen, taraflara davanın sonucunda ortaya çıkabilecek karar hakkında tavsiyelerde bulunan, dava dosyasının eksikliklerinden bahsedebilen yani kısaca, dosyanın içeriğini tüm yönleriyle değerlendiren bilgiler sunmayı amaçlayan arabuluculuk türüdür.

 Arabuluculuk Şartları

 Ülkemizde arabuluculuk uygulamasına 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile başlanmıştır. Arabuluculuk şartları ve detayları bu kanun ile belirlenmiş olup, bu kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle arabuluculuk mesleğini yapacak olan kişilere de “arabulucu” unvanını verilmiştir. Arabuluculuk yönteminden yararlanmak isteyen tarafların başvurusu gönüllülük ilkesi şeklinde olmakla birlikte bazı uyuşmazlık davalarında arabuluculuğa başvuru dava gereği şeklinde belirlenmektedir.

 Kullanım Alanları

 Arabuluculuk yöntemiyle çözüme kavuşturulan sorunlar uyuşmazlığın türüne göre çeşitlilik göstermektedir. Aile uyuşmazlıkları, iş hukuku uyuşmazlıkları, kamusal uyuşmazlıklar, ticari uyuşmazlıklar şeklinde genel başlıklar altında topladığımız uyuşmazlıklar, hukuk anlaşmazlıklarında arabuluculuk yönetmeliği kapsamında uygulama yapılmaktadır.

 Mahkemelerce verilen kararlar tam anlamıyla istenilen sonucu vermemektedir. Uzun süren mahkemelerin neticelenmesi tarafların hukuka güvenirliliğini zorlamaktadır. Tüm bu olumsuz etkilerin giderilmesinde alternatif bir yöntem olarak kullanılan arabuluculuk yöntemi sunduğu avantajlarla günümüzde sıklıkla tercih edilmektedir. Hızlı ve etkili çözümler sunması nedeniyle ülke genelinde gün geçtikçe artan bir uygulamadır.

Leave a Comment