Bilirkişi Nedir Nasıl Olunur?

Hakim ya da savcıların talebiyle çalışan ve uzmanlık alanına göre mahkemeye bilgi sunan kişiye denir. Bilirkişi nedir sorusuna gelindiğinde anlaşmazlık esnasında hakimin tecrübesinin ve bilgisinin yetmediği durumda devreye giren kişidir. Tanımsal olarak bilirkişi nedir sorusunun cevabı hukuki anlaşmazlıkları çözmeye mükellef olan kişidir. Bu kişiler savcı, avukat, hakim, sanık tarafından talep edilebilir. Bilirkişi davadaki kararı yönlendirmez. Davayı, mahkemeyi yönlendirmek sonuçlandırmak yargıcın görevidir.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi nasıl olunur gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Bilirkişi nasıl olunur sorusunun cevabı kişilerin uzmanlaştıkları alanda eğitip alıp uzun süre çalışmış olmaları gerekmektedir. Bilirkişi nasıl olunur için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şöyle sıralanabilir;

1- 25 yaşını doldurmuş olmak,

2- Kendi isteği dışında daha önce bilirkişicilik sicilinden çıkarılmamak,

3- Bilirkişi temel eğitimini tamamlamak,

4- Terör olaylarına karışmamış olmak,

5- Bilirkişilik alanında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak,

6- Fiil ehliyetine sahip olmak,

7- Disiplin nedeniyle memurluktan ihraç olmamak bu şartlar arasında yer alır.

Bilirkişinin Görevleri Nelerdir?

1- Bilirkişi mutlaka tarafsız olmalıdır.

2- Yasalara ve usullere uygun yemin etmek gerekir.

3- Bilirkişi görevini mahkemenin sevk ve idaresine uygun yürütmek zorundadır.

4- Görevini kimseye devredemez, kendisi tamamlamalıdır.

5- Bilirkişi görüşünü zamanında ilgili mahkemeye sunmalıdır.

6- Mahkemeye davet edildiğinde ya da bilgisine başvurulmak istenildiğinde görevi kabul etmelidir.

Bilirkişi Raporu Nasıl Hazırlanır?

1- Bilirkişi raporu hazırlanırken rapor sadece kendi alanıyla ilgili olmalıdır.

2- Bilirkişi raporu basit ve kesin yorumlar yapılarak hazırlanmalıdır.

3- Bilirkişi raporu açık ve mümkün olabildiğince kısa yazılmalıdır.

4- Bilirkişi her şeyi bilmek zorunda değildir. Eksik olduğu ve bilmediği konuları kesinlikle bildirmek zorundadır.

5- Bilirkişi raporunda belirlenen yargı kesinlik derecesi belirtilerek yazılmalıdır.

Leave a Comment