davalar uzun surermi

Davalar Uzun Sürer Mi?

Kamu düzenini sağlamak; toplumca birlik ve beraberliğin huzur ortamında yürütülmesi adına kanunlar olmazsa olmazdır. Bir hukuk ülkesi olan Ülkemizde de kanunlar ve kurallar anayasada belirtilen hükümler çerçevesinde uygulanmaktadır.

Herhangi bir usulsüzlük veya haksızlık karşısında açılan davaların; Türkiye’de ne kadar sürede sonuçlandığı ise; görülen davanın çeşitlerine göre değişmektedir. Ayrıca davanın mahkemeye intikal etmesinin ardından; delillerin toplanması, delillerin uygunluğunun kabulü gibi süreçler de zaman almaktadır.

Davaların Uzamasının Nedenleri?

Hakim değişikliği ve hakimin dava günü izinli olması gibi etkenlerde; davanın sonuçlanmasını geciktirici bir başka nedendir. Davada görevli hakimin değiştirilmesi, hukuk kuralları ile açıklanabilen bir neden olmasa da dava sürecini etkilemektedir.

Dava süreçlerinin uzamasına neden olan bir diğer faktör de; kişilerin özellikle davanın uzamasına yol açacak şekilde yanlı davranmasından kaynaklanmaktadır. Bilhassa boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan bu durumda; çekişmeli boşanma davasında taraflardan birinin veya ikisinin beyanları ile süreç olması gerekenden daha fazla uzayabilir.

Hangi Davalar Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından 1986-2008 yıllarını kapsayan bir istatistik yayımlanmıştır. Bu istatistiki veriye göre Türkiye’de davalar ortalama 7 ayda sonuçlanmaktadır. 7 ay bir davanın sonuçlanması için çok uzun bir süre değildir. Ancak bu hesaplamada ortalama süreyi oldukça kısaltan davalar vardır.

Örneğin anlaşmalı boşanma davaları bir hafta gibi kısa bir sürede sonuçlanabilmektedir. Aylarca ve bazen yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarına oranla 1 hafta çok kısadır. Genellikle en uzun süren davalar ticari davalar olmaktadır. Ticari davalara toplu hakimler tarafından bakılması ve hakimler heyetinin karar verecek olması süresinin uzamasında etkilidir. Uzun süreli davalara iş davaları da eklenebilir.

Leave a Comment