Butlan Nedir?

Bir hukuki işlem eğer kurucu unsurlarını taşıyor ama geçerlilik şartlarını taşımıyorsa buna butlan denir. Yasada belirtilen geçerlilik şartları şunlardır: Ahlak, kamu düzeni, kişilik hakları ve yasanın emredici hükümlerine uygun olmasıdır. Bunlara aykırı olan işlemlere butlanla sakattır denir. Özel hukuk kavramıdır. Geçerlilik şartları
Read More