Suçta Tekerrür Nedir?

Kelime olarak suçta tekerrür, tekrar etme anlamına gelerek ceza hukukunda bir failin birden çok suç işlemesi manasını taşıyor. Kanunda tekerrür hükümlerinin düzenlenmesindeki ana amaç, failin suç işlemesini önlemek ve suçun tekrarının olması halinde daha ağır şartlarda infaz tatbikinin uygulanmasıdır. Tekerrürün şartları farklı
Read More