Yargıtay Onama Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Türk Hukuk Sistemimiz içerisinde ceza davalarına bakan yerel mahkemelerin verdiği kararlara karşı ilk önce yeni kurulmuş bulunan İstinaf Mahkemesine, yani Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi’ ne istinaf talebi ile başvurulur. Kanunda belirtilen cezalar yönünden temyiz kanun yolu açık ise bu kez
Read More