Yoksulluk Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175/1 maddesi uyarınca boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusurunun daha şiddetli olmaması koşuluyla geçim kaynağı için süresiz olarak nafaka talep edebilir. Bu hükme dayanarak, evlilik birliğinin yoksulluğu destekleyebilmesi için boşanmayla sona ermesi gerekir. Boşanma davası reddedilirse, yoksulluk
Read More