Gayrimenkul hukuku olarak adlandırılan hukuk faaliyetleri taşınmazlarla ilgili anlaşmazlıkları kapsamaktadır. Bu hukuk alanının kapsamı oldukça geniştir. Konu hakkındaki davalara bu alanda uzmanlaşmış olan gayrimenkul hukuku avukatları girmektedir. Gayrimenkul hukuku hakkında bilgi sahibi olmak, taşınmazlarla ilgili meselelere daha bilinçli yaklaşmayı sağlayacaktır.

 Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Alanlar

Bu hukuk kavramı, kanunlarda “taşınmaz” olarak nitelenen malların getirdiği anlaşmazlıkları içermektedir. Kanunlarda taşınmaz olarak tanımlanan mallar binalar, arsalar, tarlalar ve benzeri olarak kullanılan her şeydir. Bu konuya ilişkin olarak kira, alım satım, tapu problemleri gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

İstihkak davaları, kamulaştırma davaları bu hukukun kapsamındadır. Alım ve satım işlemlerinde yapılan usulsüzlükler, kira kontratından doğan uyuşmazlıklar aynı alanda değerlendirilmektedir. Tapu kayıtlarının düzeltilmesi gibi konular da bu alandadır.

 Gayrimenkul Hukuku Davalarının Açılması

Bu alanda açılacak olan davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından incelenmektedir. Davanın açılabilmesi için dava konusu taşınmazın bulunduğu bölge seçilmelidir. Bu bölgeye bağlı olan Asliye Hukuk Mahkemesine başvurulması suretiyle dava açılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yerine kişinin kendi ikamet bölgesi üzerinden başvuru yapılmaması gerekir.

Gayrimenkul Hukuku Davalarının Yürütülmesi

Günümüzde mahkemeye taşınan konular arasında gayrimenkul hukuku davaları önemli bir yere sahiptir. Bu tür konuları mahkemeye taşımak için öncelikle bir dava dilekçesi oluşturmak gerekmektedir. Dava dilekçesinin gereklerine uygun şekilde yazılması, davanın sonucunu direk biçimde etkilemektedir. Buradan yola çıkarak dilekçe aşamasından dava sonuçlanıncaya dek, profesyonel avukat yardımı alınması şarttır.

Davalarda tanıkların ve kanıtların mahkemeye sunulması önem taşımaktadır. Sunulan kanıtlar ne denli güçlü ise, dava o denli hızlı sonuçlanacaktır. Davaların karara bağlanması, davanın konusuna ve mahkemelerin içeriğine bağlıdır. Gayrimenkul avukatları, dava öncesinde konu hakkında detaylıca çalışmalar yaparlar. Yapılan bu çalışma, davanın müvekkil lehine sonuçlanması adına değer taşımaktadır.