Yapı Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?

Nüfusun artmasıyla birlikte her geçen gün binalar da artmaktadır. Binaların yapılış aşamaları haricinde kanuni işlemlerin de aşamaları mevcuttur. Bu konuda yapılması gereken ilk iş ruhsat, yani yapı ruhsatı alınmasıdır. Yapı Ruhsatı Nedir? Yapı ruhsatı binaların inşaatı için en gerekli evraklardan biridir. Yapılması
Read More

Suçta Tekerrür Nedir?

Kelime olarak suçta tekerrür, tekrar etme anlamına gelerek ceza hukukunda bir failin birden çok suç işlemesi manasını taşıyor. Kanunda tekerrür hükümlerinin düzenlenmesindeki ana amaç, failin suç işlemesini önlemek ve suçun tekrarının olması halinde daha ağır şartlarda infaz tatbikinin uygulanmasıdır. Tekerrürün şartları farklı
Read More

Butlan Nedir?

Bir hukuki işlem eğer kurucu unsurlarını taşıyor ama geçerlilik şartlarını taşımıyorsa buna butlan denir. Yasada belirtilen geçerlilik şartları şunlardır: Ahlak, kamu düzeni, kişilik hakları ve yasanın emredici hükümlerine uygun olmasıdır. Bunlara aykırı olan işlemlere butlanla sakattır denir. Özel hukuk kavramıdır. Geçerlilik şartları
Read More

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Çalışma hayatının başrol oyuncusu olan işçilerin, hak ve ödevlerine ilişkin pek çok unsur söz konusudur. Sigortalı iş hayatının artılarının saymakla bitmediği ülkemiz çalışma hayatında, tüm bu unsurların düzenlenmesinde ise en belirleyici kriter yine iş mahkemelerine düşmektedir. Sigortalı iş yaşamının getirilerinden yararlanmak, emeklilik
Read More

Yurtdışına Çıkış Yasağı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Yurt dışı çıkış yasağı özellikle günümüz şartlarında çok büyük bir ceza ve kısıtlamadır. Dünyanın artık eskiye nazaran oldukça küçük olduğu gerçeği herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir ve artık yurt dışına çıkmak çok daha kolaydır. Genel olarak artık iş dünyası yurt dışı
Read More

Yargıtay Onama Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Türk Hukuk Sistemimiz içerisinde ceza davalarına bakan yerel mahkemelerin verdiği kararlara karşı ilk önce yeni kurulmuş bulunan İstinaf Mahkemesine, yani Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi’ ne istinaf talebi ile başvurulur. Kanunda belirtilen cezalar yönünden temyiz kanun yolu açık ise bu kez
Read More

Maddi Manevi Tazminat Davası

Hukuksal bir eylem, iş nedeniyle malın azalması ve maddi zarara uğrayanlar maddi tazminat davası açabilir. Aynı zamanda kişi bu olayları yaşarken üzülmesi, yıpranmasından dolayı da maddi manevi tazminat davası açabilir. Maddi manevi tazminat davası nasıl açılır sorusu en sık yaşanılan sorunlar arasındadır.
Read More

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonucundan İşçinin Hakları Nelerdir?

Koronavirüs salgını döneminde tüm Dünya ülkelerinin evde kal politikasıyla evden çalışan şanslı kesimin dışında işe gitmek zorunda kalan bir kesim de mevcuttur. Bu dönemi çalışarak geçirmek zorunda kalanların hastalığa yakalanma riskinin dışında maruz kaldığı pek çok olumsuz koşul da mevcuttur. Durum böyle
Read More

Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik her ne kadar romantik duygular çağrıştırsa da, hukuken bakıldığında resmi prosedürleri olan ve kişileri ” medeni hukuk ” bağlamında bir statüden başka bir statüye sokan resmi işlemle kurulan bir ” hukuki birliktir”. Bazen de kurulan bu ” evlilik birliği ” ayrılık
Read More