Hizmet Tespit Davası Nedir?

Çalışma hayatının başrol oyuncusu olan işçilerin, hak ve ödevlerine ilişkin pek çok unsur söz konusudur. Sigortalı iş hayatının artılarının saymakla bitmediği ülkemiz çalışma hayatında, tüm bu unsurların düzenlenmesinde ise en belirleyici kriter yine iş mahkemelerine düşmektedir.

Sigortalı iş yaşamının getirilerinden yararlanmak, emeklilik haklarının tespitinde fiili çalışma günü büyük önem taşımaktadır. Sigortalı gün sayısının belirlenebilmesi için ise hizmet tespit davası iş mahkemelerinin gündeminde sıkça yer bulmaktadır. Hizmet tespit davasında uzlaşma yolu açıktır.

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Hizmet tespit davası; sigorta bildirimi yapılmadan veya eksik yapılarak çalıştırılan işçinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeyen çalışma sürelerinin tespiti ve bu sürelerin sigortalı hale getirilmesi için açtığı davadır. Dava konusu genellikle uzun süreli sigortalılık durumları hakkındadır.

Hizmet Tespit Davalarında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Hizmet tespit davalarının incelenmesinde görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. İş mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. İş mahkemelerinde açılacak davalarda, işçinin davanın açıldığı tarihteki ikametgahının göründüğü yer mahkemesinde görülebileceği gibi, işçinin işyeri için yetkili mahkemede tarafından da davaya görülebilir. Sosyal Güvenlik Kurumunun aleyhine açılan hizmet tespit davalarında yetkili mahkeme, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahkemesidir.

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır?

Bu davalarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte işverenin de davaya dahil edilmesi gerekmektedir. Hizmet tespit davası kişinin kendisi açabildiği gibi, kişi ölmüşse hak sahipleri tarafından da açılabilir. Dava konusu hizmetin geçtiği sürede işyerinin değişmesi durumunda eski işveren ile birlikte işyerini devralan yeni işverenin de davaya dahil edilmeleri gerekmektedir.

Hizmet Tespit Davalarında Süre Kavramı

5510 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenen koşullara göre; işveren tarafından aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyen veya çalıştıkları kurum tarafından tespit edilemeyen sigortalı çalışanlar, çalıştıklarına dair bilgiyi edinmek için hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak alabilirler.

Hizmet tespiti davasını açılırken dikkat edilmesi gerekenler; davanın kime karşı açılacağı, hak düşürücü sürenin ne zaman başlayacağı ve fiili çalışmanın net ve açık bir şekilde belirlenmesi hususlarına önem verilmesi gerekmektedir.

Leave a Comment