Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hüküm verilen cezanın sonuçlarının meydana gelmemesi durumudur. Sanık, denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemez ise ve de ona verilen yükümlülüklere uygun davranır ise verilen ceza kararı ortadan kalkar veya düşer. Özetlenirse kişinin bireysel durumu göz önüne alınarak kişi hakkında verilen bir cezanın geçerli olmaması durumuna hükmün açıklanmasının geri bırakılması denir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

Cezanın bireyselleştirilmesi ve kişi hakkında verilen hükmün geri bırakılması için belli başlı şartlar bir arada bulunmalıdır. Hakim, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda oluşan şartlara göre taktir yetkisine sahiptir.

Bu şartlar:

Sanığa verilen ceza 2 yılı aşmamalı veya adli para cezasına çevrilebilir olmalıdır. 2 yıldan fazla süreli hapis cezası alan kişiler hükmün açıklanmasının geri bırakılması için başvuruda bulunamazlar. Sanık, işlediği suç sonucunda maddi bir zarara sebebiyet verdiyse bu zararı karşılamış olmalıdır. Bir diğer önemli şart ise, sanığın daha önce işlediği kasıtlı bir suç ve suçtan bir mahkumiyeti bulunmamalıdır. Sanık, taksirli bir suç işlemişse bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmez. Bu şartlarla birlikte hakim sanığın başka bir suç işlemeyeceğine dair olumlu bir görüşe sahip olmalıdır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Adli Sicile İşlenir mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ayrı ve özel bir sistemde kayıt altına alınır. Bu sebeple savcılıklar veya e- devlet üzerinde sorgulanan adli sicil kayıtlarında gözükmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları sadece hakim ve savcılar tarafından görülebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Alınması Kararı İçin Kişinin Rızası Gerekir mi?

Sanığın veya avukatının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı talep etmesi veya bu yönde rızası olması gerekir. Hakim de usul icabı sanığa rızası olup olmadığını sorar ve ona göre karar verilir.

Leave a Comment