İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

İcra hem avukatların hem de vatandaşların hoşlarına gitmeyen durumların başında gelmektedir. İcra, ödenmemiş bir borç nedeniyle kurumların avukatlar aracılığıyla icra mahkemelerinde dosya açtırmaları sonucunda gerçekleşen işlemlere denmektedir. İcra işlemlerinde borcun kapanmasının ardından son bulur.

 İcra Takiplerinde Zaman Aşımı Var mıdır?

 İcra takiplerinde belirli bir müddetin ardından zaman aşımı işlemi uygulanabilmektedir. Kanunda belirtilen süre icra davaları için 10 yıldır. 10 yılın ardından tahsilatın yapılamaması ardından icra dosyası kapatılarak, haciz işlemleri durdurulur. Ölüm olması durumunda kişinin üzerindeki borç miras yoluyla vasilerine kalır.

 Bu durumunda vasilerin mirasa red davası açmaları gerekmektedir. İcra durumunun kalkması ile birlikte bloke olmuş olan banka hesapları ve maaşlar üzerindeki bloke durumları kalkar. Tüm bu durumların yanı sıra uzun süre ulaşılamayan kişiler içinde kurumlar davaları geri çekebilmektedirler. Ancak bu durum detaylı incelemeler ardından olabilmektedir. Ayrıca dosya üzerinde işlem yapılmadığı takdirde de belirli bir müddetin ardından 10 yıl beklenmeden icra dosyası yetkili mahkemelerce kapatılmaktadır.

 İcra Davalarında Zaman Aşımı Durumundaki Alternatifler

 İcra davalarında zaman aşımı borçlu insanların sığındıkları bir alternatif olmamalıdır. Çünkü zaman aşımı sürelerinin ardından dava tekrar açılabilmektedir. Bu durum borçlunun mevcut borcunu katlayabileceği gibi resmi kayıtlara da tekrardan işlenebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra varlık şirketlerine devredilen borçlar nedeniyle icra davası düşse bile yeniden bu kurumlar tarafından açılabilmektedir. Bu yöntemler zaman aşımına karşı alacaklı kişilerin başvurduğu yollardır. Bu nedenle de zaman aşımı durumu içinde alacaklıların lehine kanunlar bulunmaktadır.

 Ödemelerin Ardından İcra Dosyaları Ne Zaman Kapanır?

 İcra davalarında en kolay yol icra dairesine ödeme yapılmasıdır. İcra dairesine yapılan ödemeler avukatlara göre bir miktar daha düşük olabilmektedir. Bunun yanı sıra avukat veya kurumla görüşülerek ortaklaşa bir mütabakatta varılarak dosyaların kapatılması yine en sağlıklı yöntemdir. Bu noktada en çok merak edilen ise icra dosyası ne zaman kapanır sorusudur. İcra dosyaları normal ödemelerin yapılmasının ardından 1 ile 10 iş günü içerisinde kapatılmaktadır. Adli tatile denk gelmesi ile bu süre uzayabilir ancak; belirlenen bu süre içerisinde alacaklı olan kurum tüm haciz ve bloke işlemlerini durdurur.

Leave a Comment