İdarenin kuruluşu, uygulanışı ve işlenişine ilişkin kuralları içeren idare hukuku, hukukun dallarından biridir. Hayli geniş bir kapsama sahip olan bu hukuk dalı birçok konuyu içermektedir. Bu hukuk “Yönetim Hukuku” olarak da adlandırılmaktadır. İdare hukuku hakkında fikir edinmek, toplumun yönetimle ilgili konularda bilinçlenmesine yardımcı olmaktadır.

 İdare Hukukunun İçeriği

Sosyal devlet anlayışı vatandaşların çıkarlarını gözeten bir mantığa sahiptir. Bu mantığın içinde vatandaşa bazı kamu hizmetlerinin sunulması esastır. Güvenlik, savunma, eğitim, sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Toplumda bu tür hizmetlerin sunulması için bazı kurumlar ve şahıslar görev yapmaktadır. İşte bu kurum ve şahısların yetkilerini düzenleyen kanunlar, idare hukuku kapsamında değerlendirilmektedir.

Kanunun adlandırılmasında kullanılan “İdare” ifadesi kamu idaresidir. Buna göre idare hukuku kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini belirler. Yetkilerini düzenler. Kurumlar görevini yerine getirirken bazı aksaklıklar meydana gelirse, bu durumda konu mahkemeye taşınır. Açılan davalar idare hukuku kapsamında sonuca bağlanır.

 İdare Hukukunun İlgilendiği Davalar

İdare hukuku davaları toplum ve kamu kurumları arasındaki anlaşmazlıkları çözen bir niteliğe sahiptir. Bu davaların başında idari işlemler hakkında meydana gelen yargı davaları bulunmaktadır. Yasalara aykırı olarak yapılan idari işlemlerin iptali bu davalarla sağlanır. Ayrıca idari sözleşmeler hakkında oluşan anlaşmazlıklar bu kapsamdadır. İhale davaları ve disiplin cezaları konuları da idare hukuku başlığında değerlendirilir.

İdare Hukuku Davasının Açılması

İdare hukuku davalarını bu konuda uzman avukatlar açmalıdır. Konu hakkında uygulanan önemli prosedürler vardır. Davaların kazanılması, bu prosedürün layıkıyla uygulanmasına bağlıdır. Bir dava açılacak ise, bunun için konunun gerçekleştiği bölge seçilmelidir. Usulsüz idari işlem nerede gerçekleşmiş ise, mahkemenin buraya bağlı birimlere taşınması şarttır.

Dava öncesinde olayın detaylıca incelenmesi gerekecektir. İdare hukuku avukatları, konuya uygun, nitelikli bir dilekçe hazırlayarak davayı açabilirler.