İstirdat Davası Nedir

Kişinin borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda, ödediği parayı geri alabilmesine istirdat davası denir. Kişiye yapılan icra takibine süresinde itiraz etmediği veya itirazının ret olunması sebebiyle kişi mağdur olabilir. İstirdat davası ödemenin yapıldığı günden itibaren 1 yıl içinde açılabilir. İstirdat davasını borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişiler açabilmektedir. İcra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Gerekli durumlarda arabuluculuğa başvurulabilir. Bu konuda kanunlar düzenlenmiştir.

İstirdat Davasını Açabilme Şartları Nelerdir?

1- İstirdat davasının açılabilmesi için öncelikle icra takibinin başlamış olması gerekiyor.

2- İstirdat davasını borçlu olmadığı halde borcunu ödeyen kişiler açabilmektedir.

3- Borcun tamamen veya kısmen ödenmesi gerekir.

4- Borçlunun maddi hukuk bakımından borçlu bulunmaması gerekir.

5- İstirdat davasına konu bedelin geri istenebilmesi mümkün olmalıdır.

İstirdat Davasında Taraflar Nasıl Belirlenir?

1- Davacı: Borçlu olmadığı halde borcu ödeyen kişi. Üçüncü kişi ödese de davacı borçludur.

2- Davalı: İcra takibindeki alacaklı olan kişi.

İstinat davası bir eda davasıdır. Eda davası, dava türleri arasında en çok başvurulan davalar arasında yer alır. Eda davası, bir şeyin alınması, verilmesi, yapılması isteniyorsa eda davası var denmektir. Bu nedenle kişiler nispi harca tabidir. Faiz de istenebilir. Sadece taraflar etkilenir.

İstirdat Davası Mahkeme Kararı Ve Sonuçları Nelerdir?

Öncelikli olarak davayı mahkemenin kabul etmesi gerekir. Hüküm ödenen paranın geri verilmesini içerdiğinden bir alacak ilamı gibi infaz edilebilir. İlam bir davada mahkemenin verdiği hükmün ne olduğunu gösteren resmi belgedir. Alacak ilamı ile beraber borç daha kolay tahsil edilebilir bir hale gelecektir. Davanın kabul veya reddi halinde mahkemede tazminata karar verilmez. Menfi tespit davasından farklıdır. Menfi tespit davası sırasında ödeme nedeniyle istirdat davasına dönüşmüş bir dava çıkarsa tazminata karar verilebilir.

Leave a Comment