Yoksulluk Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175/1 maddesi uyarınca boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusurunun daha şiddetli olmaması koşuluyla geçim kaynağı için süresiz olarak nafaka talep edebilir. Bu hükme dayanarak, evlilik birliğinin yoksulluğu destekleyebilmesi için boşanmayla sona ermesi gerekir. Boşanma davası reddedilirse, yoksulluk
Read More

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer?

İcra hem avukatların hem de vatandaşların hoşlarına gitmeyen durumların başında gelmektedir. İcra, ödenmemiş bir borç nedeniyle kurumların avukatlar aracılığıyla icra mahkemelerinde dosya açtırmaları sonucunda gerçekleşen işlemlere denmektedir. İcra işlemlerinde borcun kapanmasının ardından son bulur.  İcra Takiplerinde Zaman Aşımı Var mıdır?  İcra takiplerinde
Read More

Kredi Kartı Dolandırıcılığı Nedir?

Kredi kartları internet üzerinde oldukça aktif olarak kullanılmaktadır. Özellikle güvenilir olmayan siteler üzerinden yapılan alışverişler maalesef ki kötü maksatlı kişilerin kredi kartı bilgilerine ulaşmasına neden olabilmektedir. Bunun yanı sıra kredi kartı bilgilerini de kopyalayarak dolandırıcılık yapan kişilerde bulunmaktadır. Bu nedenle kredi kartı
Read More

Diyarbakır Avukat

Avukatlık, ülkenin adalet yapısına hakim, hukuk bilgisine sahip insanların yaptığı resmi bir meslektir. Belli başlı kriterler ve yasalar çerçevesinde icra edilmektedir. Avukatlar uzmanlık alanlarıyla ilgili davalara katılarak şahısların ya da kurumların, şirketlerin mağduriyetlerini gidermektedirler. Avukatlık pek çok kola ayrılmaktadır. Bu branşlar ceza
Read More

Tefecilik Suçu Ve Cezası

Tefecilik yapma suçu ekonomi ile ilgili suçlar kategorisine girmektedir. Bu yüzden bu suç Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” arasında değerlendirilir ve buna göre cezalandırılır. Tefecilik, bir kişinin haksız kazanç sağlamak maksadıyla, başka bir kimseye doğrudan veya dolaylı olarak
Read More

İstirdat Davası Nedir

Kişinin borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kaldığı durumlarda, ödediği parayı geri alabilmesine istirdat davası denir. Kişiye yapılan icra takibine süresinde itiraz etmediği veya itirazının ret olunması sebebiyle kişi mağdur olabilir. İstirdat davası ödemenin yapıldığı günden itibaren 1 yıl içinde açılabilir. İstirdat davasını
Read More

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hüküm verilen cezanın sonuçlarının meydana gelmemesi durumudur. Sanık, denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemez ise ve de ona verilen yükümlülüklere uygun davranır ise verilen ceza kararı ortadan kalkar veya düşer. Özetlenirse kişinin bireysel durumu göz önüne
Read More