Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kefalet Sözleşmesi Nedir?

Kefalet sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 581-603. Maddelerinde düzenlenmiştir. Alacaklıya teminat verenin malvarlığının yanında borçlunun kişisel malvarlığına başvurmaya yönelik olarak alacak hakkı tanıyan kişisel bir teminattır. Bu şümulda sadece sözleşme şartlarından meydana gelen borçlara değil haksız fiil, sebepsiz zenginleşme gibi anlaşma dışı borçlara da kefil olunması mümkündür. Kefalet sözleşmesi üçlü bir yapıdadır ve her bir kol farklı bağlantı doğurmakta olup borçlunu ve kefilin borcu aynı değildir.

 

Kefil, borçlunun borcunu yerine getirmeye yönelik olmayıp esas borçlunun borcunu yerine getirmesinden sorumlu olmaya yönelik kişisel bir borçtur. Esas borcun, borçlunun noksanlığıyla imkansızlaşması durumunda ise kefilin borcu alacaklının müspet zararlarının karşılanmasıyla ilgili para borcudur. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için ilk önce geçerli bir borcun varlığına gereksinim vardır.

 

Kefilin güvence sağladığı esas borç, bir para borcu olabilmekle birlikte parasal değere sahip olma şartıyla verme veya yapma borcu da olabilir. İleride meydana gelebilecek bir borca kefil olabilmek için ise kefil olunacak borcun “belirli” olması icap gibi; ilerideki borç geçerli bir biçimde meydana gelmeden kefilden ifa talep edilemez.

 

Taraflar

 

Güvence sözleşmesi, esas borç ilişkisinden meydana gelen borcun alacaklısı ile kefil arasında gerçekleştirilmektedir. Esas borçlu, alacaklı ve kefil arasındaki kefalet sözleşmesinde bir taraf değildir. Esas borç bağında borçlunun bilgisi veya rızası olmadan, hatta karşı çıkmasına karşın kefalet sözleşmesi yapılabilmektedir. İlaveten kefalet sözleşmesi üçüncü kişi menfaatine de gerçekleştirilemez.

 

Sözleşmenin Şekli

 

Kefalet(Güvence) sözleşmesinin yazılı olarak yapılması mecburidir. Kefilin mesuliyetli olacağı asgari miktar, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olma istencini sözleşmede kendi el yazısı ile belirtmesi bir diğer geçerlilik koşuludur. Belirtilen niteliklerin yerine getirilmemesi, kefalet sözleşmesini tamamen hükümsüz kılmaktadır. Müteselsil yükümcü olma istencini el yazısı ile belirtilmemesi durumunda ise, anlaşma adi kefalet sözleşmesi olarak sonuç ve hüküm meydana gelecektir.

 

Kefalet senedi borçlunun esas borcundan bağımsız veya borcuyla ilişkili olarak düzenlenebilir. Kefalet sözleşmesinin oluşması için kefilin imzaladığı güvence senedini alacaklıya iletmesi mecburidir. Kefalet borcu, yapılan kefalet sözleşmesi dışında esas borç senedinin üzerinde bulunan imzası ve senedinin alacaklıya iletilmesi ile de doğabilir.

Leave a Comment