Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonucundan İşçinin Hakları Nelerdir?

Koronavirüs salgını döneminde tüm Dünya ülkelerinin evde kal politikasıyla evden çalışan şanslı kesimin dışında işe gitmek zorunda kalan bir kesim de mevcuttur. Bu dönemi çalışarak geçirmek zorunda kalanların hastalığa yakalanma riskinin dışında maruz kaldığı pek çok olumsuz koşul da mevcuttur. Durum böyle olunca da covid 19 işçilere etkisi bakımından incelendiğinde pek çok hak akla gelmektedir.

İşçilere Tanınan Haklar

Salgın hastalıkla karşı karşıya kalan işçilerin işletme tarafından gerekli tedbirler alınıncaya kadar işten kaçınma hakkı vardır. Bunun dışında işletme tarafından koruma amaçlı tedbirler alınmadığı takdirde işçilerin, tabi oldukları kanun maddeleri çerçevesinde iş sözleşmelerini feshedebilme hakları da Covid 19 işçinin hakları kapsamında değerlendirilebilir.

İşverenin Alması Gereken Tedbirler

Koronavirüs salgını döneminde gerek özel gerekse kamu sektöründe görev yapan personel olsun çalışma hayatında aktif rol oynayan bireylerin salgından olumsuz etkilenmesine neden olacak iş ve işlemlerin iptali veya ertelenmesi hayati öneme sahiptir. Kamu personelinin ciddi veya yakın tehlikeye maruz kalması nedeniyle çalışamadığı günlerin fiili iş gününden sayılması, koruyucu ekipman ve donanımın en kısa sürede temin edilerek personele güvenli ortamda sunulması işveren tarafından alınması gereken tedbirler arasında yer almaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma, işverenin zorunlu sebeplerle çalışanlarının iş sözleşmelerini feshetmek yerine, üç ayı geçmemek şartıyla, çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltması veya faaliyetini tamamen veya kısmen durdurulması anlamına gelmektedir. İ

Kısa Çalışma Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir?

İşletmede görevli işçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanması da bazı şartlara bağlanmıştır. Çalışanın, kısa çalışma uygulamasının başladığı tarihten önceki son 60 gün boyunca çalışmış olması temel şart olup, işçi adına son 3 yıl içinde en az 450 gün işsizlik sigortası priminin bildirilmiş olması gerekmektedir.

Corona virüsü (Covid 19) salgını nedeniyle Dünyada on binlerce insan yaşamını yitirmiş olup, ülkemizde de hızla yayılmaktadır. Durum böyle olunca da işyerleri faaliyetlerine devam ettiğinden çalışmak zorunda olan pek çok işçi salgın hastalık riski ile karşı karşıyadır. Bu kapsamda işçinin haklarını korumak, gerekli önlemleri almak görevi işverenlere ve devlete aittir.

Leave a Comment