Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Miras bırakanın vefatı halinde yasal olarak atanmış kişiler mirasçı sıfatı kazanmaktadır. Mirasçı, vefat eden kişinin alacaklarından pay kazandığı gibi borçlarını da ödemekle yükümlü sayılır. Borçların bulunması durumunda mirasçı sadece kalan alacakla değil kendine ait mal varlığı ile de sorumludur. Bu gibi durumlarda genellikle reddi miras yapılması mirasçı açısından en doğru seçenektir.

Reddi Miras Nedir?

Mirasçı kalan tüm alacak ve borçlardan vazgeçmek, miras nedeniyle doğacak yükümlülükleri ve hakları reddetmek isteyebilir. Eğer kazanılan mirasta alacaklar ile karşılanamayacak borçlar kalmışsa reddi miras yapılmalıdır. Bu hakka mirasın reddi denilmektedir. Bu şekilde mirasçı hem alacaklardan hem de doğan borç yükümlülüğünden vazgeçmektedir. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Ne Zaman Yapılmalıdır?

Mirasın reddedilebilmesi miras hakkı doğduktan sonra yapılabilir. Reddetme mirasçı tarafından yapılmalıdır. Miras bırakanın ölümünden sonra red hakkı kullanılabilir. Miras bırakanın ölümü ve mirasçının kendisinin mirasçı olduğunu öğrenmesiyle red süresi başlar. Tanınan süre üç ay olarak belirlenmiştir. Önemli bir neden olması dolayısıyla Sulh hakimince bu süre uzatılabilir veya ek süre tanınabilir. Ayrıca miras bırakan ölmeden önce mirastan feragat sözleşmesi yapılırsa mirasın reddi gerçekleşmiş olmaktadır.

Miras Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasçının ölümüyle doğan miras alacakları ve borçları iki şekilde reddedilir. Mirasın hükmen reddi ve gerçek reddi olarak iki şekilde miras hakkı düşer. Mirasın hükmen reddi gerçekleşmiş ise bu durumda mirasçının beyanına gerek duyulmaz. Gerçek red yapılacaksa Sulh Hukuk Mahkemeleri aracılığı ile yapılmalıdır. Yasal ya da atanmış mirasçılar tarafından yapılmalıdır. Yapılacak beyanda şart ve kayıt gösterilemez. Mirasın bir kısmını kabul ederek bir kısmından vazgeçmek gibi bir durum oluşamaz. Ayrıca mirasın reddedilmesi sonradan değiştirilemez. Ancak reddin iptali için aldatma, kandırılma, tehdit gibi durumlarla mirası reddettiğini kanıtlamak gerekir. Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü ve yazılı olarak mirasın reddi beyan edilmelidir.

Miras reddi yapmak isteyen kişi ikamet ettiği yerleşim birimindeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır. Miras hukuku geniş bir konu olup mirasın reddi ileride başka sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle alanında deneyimli bir avukattan yardım almak doğru yönlendirme açısından gerekli görülmektedir.

 

Leave a Comment