Mobbing Nedir?

Mobbing, bir çalışma ortamında bir kişinin diğerine uyguladığı şiddetli zihinsel, sözel ve psikolojik istismar ile karakterize edilen bir davranış modelini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Mobbing, bir kişinin bir ortamda diğer kişiler tarafından sürekli istismarın hedefi olmasıdır. Mobbing senaryosunda bunu yapan kişi bir yönetici, iş arkadaşı veya hatta mobbing uygulanan kişinin astları da olabilir.

Mobbing Nedir?

Mobbing, bir yöneticiye, akranına veya astına haksız bir şekilde genellikle şiddet içermeyen yollarla eziyet etmektir. Mobbing iş kalitesini düşürür. Mobbing yapan kişinin hedefi genellikle işinde mükemmeliktir, hem kendisi hem de diğerleri için yüksek standartlar belirler. Mobbing ve zorbalık, hem akademik işyerinde hem de çevrimiçi kültürde yaygın olan bağlantılı terimlerdir. Birisinin işini zorlamak için söylenti, yıldırma, ima, aşağılama ve itibarsızlaştırma kullanma anlamına gelir. Mobbing çok zararlıdır ve travmaya neden olabilir.

Mobbing Ouşturan Çevre

Rekabet teşvik edilir. Bu ortamdaki insanlar birbirleriyle rekabet etmeye ve karşı çıkmaya teşvik edilir. Doğal olarak, bu düşmanca bir ortam yaratır ve insanların talihsiz agresif eğilimlerine ilham verir. Zayıflığı hissettiklerinde ve kendi zayıflıkları veya kıskançlıkları nedeniyle, size “kolay” bir hedef olarak saldırmayı seçerler.

Genelde utangaç, hassas, zayıf ve savunmasız olarak kabul edilen kişiler üzerinde yapılır. Mobbinge karşı zorlu olmanın bir yolu ateşle savaşmaktır. Kendi müttefiklerinizi bulun. Bu alanda yasal yardım sınırlıdır. Ancak ırk veya cinsel ayrımcılık veya tacizle ilgili herhangi bir ipucu varsa, yasal seçenekleriniz olabilir.

Mobbing’in Etkileri

Bu sorunun toplumsal bir sorun olduğunun farkına varmak önemlidir. Evde zorbalığa ve okulda zorbalığa maruz kaldıysanız, muhtemelen işyerinde zorbalığa maruz kalabilirsiniz. Ne yazık ki, zorbalar kurban gibi görünenlere yöneliyor. Bu problem hayatın her alanına yayılıyor ve her şeyi daha da zorlaştırıyorlar.

Leave a Comment