Nafaka Davası

Nafaka davası hukuk davalarının bir alt kolu olarak hukuk mahkemelerinde görüle davalardan birisidir. Genel anlam olarak nafaka davası evli olan çiftlerin boşanma davasının kesinleşmesinden bir süre sonra çalışmayan kişinin çalışan kişiden talep ettiği haktır. Nafaka davası boşanma davasından bağımsız bir şekilde açılan bir dava olmasından dolayı bu davalar ilgili adliyelerde yer alan hukuk mahkemeleri aracılığı ile açılıyor.

Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Eski eşinden nafaka talebinde bulunmak isteyen kişi öncelikle davanın açılabilmesi için nafaka davası dilekçesi yazarak bağlı bulundukları adliyenin hukuk mahkemeleri tevzi bürosuna bu dava dilekçesini ibraz etmeleri gerekiyor. Dava dilekçesi ilgili birime başvuru usulü ile verildikten sonra tevzi büroları ilgili kişinin dosyasını hazırlayarak mahkemesini belirliyor. Hazırlanan dosya hukuk davaları tevzi bürosu tarafından ilgili mahkemeye gönderilerek mahkeme talep dilekçesini inceleyerek davanın açıldığına karar veriyor.

Nafaka Davasında Önemli Olan Hususlar

Nafaka davasında önemli olan bir takım hususlar söz konusudur. Öncelikle nafaka talebinde bulunan kişinin nafaka davası talebinin kabul edilmesi için herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor ve boşandıktan sonra bir başka evlilik hükmü altında olmaması gerekiyor. Bu hususlar yerine getirilmiş ise nafaka davası mahkeme tarafından değerlendiriliyor.

Nafaka davasında mahkemenin belirleyeceği miktar çalışan eski eşin maaş durumudur. Bunun için çalışan eski eşin çalıştığı kuruma mahkeme tarafından maaş bordrosunun gönderilmesi talepli müzekkere yazılır. Gelen cevabi yazıya istinaden de mahkeme nafaka davası için gerekçeli kararını açıklar.

Nafaka Davasında Temyiz

Taraflar mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra mahkemenin kararına itiraz etmek için kendilerine tebliğ edilen gerekçeli kararın tebliğ tarihinden 15 günlük süre içerisinde bir üst mahkemeye itiraz etme hakları söz konusudur. Temyiz süresinin kaçırılması durumunda gerekçeli karar kesinleşerek mahkemenin vermiş olduğu hükmün yerine getirilmesi istenir.