Rüşvet Suçu Nedir?

Rüşvet Suçu Nedir?

Kamu görevlileri, büyük bir fedakarlık ile hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Ancak bazı durumlarda kamu adına çalışan görevlilerde zafiyet göstererek görevlerini kötüye kullanabilmektedirler. Bu durumlarda kişiler rüşvet suçu işleyebilmektedirler.

Rüşvet Almak Suç Mudur?

Rüşvet, Türk Ceza Kanunu’na göre yüz kızartıcı bir suçtur. Kişi rüşvet suçu işlediği takdirde bu durum siciline işlenerek kamu görevinde bulunması daha sonraki meslek yaşamında mümkün olmamaktadır. Rüşvet sadece para alışverişi anlamına gelmemektedir. Pahalı hediyeler veya karşılıklı verilen sözlerde birer rüşvettir.

Bir kamu görevlisine kurumunun şartları dışında görevini kötüye kullanması karşılığında tayin ve terfi gibi garantiler vermekte rüşvet kapsamına girmektedir. Rüşvet gerçek kişi olarak ifade edilen sivil kişiler ile kamu adına görev yapan kişiler arasında gerçekleşmektedir. Sadece rüşvet alan kişi değil, rüşveti veren yahut teklif eden kişide suç işlemiş olur. Kamu görevlisine görevini suistimal edecek şekilde rüşvet teklif etmek yine Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur.

Rüşvetin İspat Edilmesi

Genel olarak verilen rüşvetlerin herhangi bir yazılı belgesi bulunmamaktadır. Ancak şüpheli banka hesap trafikleri, fotoğraf ve bazı durumlarda telefon kayıtları rüşvetin belgesi konumuna girmektedir. Genel olarak yapılamayacak derecede imkansız görülen devletin kendi içindeki bürokrat işlerinin eksik evraklarla tamamlanması durumunda rüşvet suçu ortaya çıkmaktadır. Devlet kurumları belirli yasa, yönetmelik ve tüzüklerle yönetilmektedir. Bu yazılı emirlerin haricinde gerçekleşen işlemler rüşvet durumunu doğurabilmektedir. Birim amir ve müdürlerinin denetimleri sırasında gerçekleşen olağan dışı işlemlerin tespit edilmesi durumunda rüşvet şüphesi ortaya çıkmaktadır.

Rüşvetin Tespiti Durumunda Verilen Cezalar

Rüşvet durumunun ortaya çıkması durumunda kişilere verilecek cezalar Türk Ceza Kanunu’nda belirlenmiştir. TCK’nın ilgili maddelerine göre kişiye 4 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezası verilebilmektedir. Hapis cezası, rüşvetin boyutuna göre değişebilmektedir. Eğer rüşvet suçu bir kişinin gayri menfaatine, bir suçlunun aklanmasına veya üçüncü bir kişiye alenen zarar verme gibi durumlar için alınmışsa açılan soruşturmanın ve davanın kapsamı genişletilebilmektedir.

Öte yandan rüşvet veren kişiler de yine aynı durumda 2 ile 6 yıl arasında hapis ile cezalandırılmaktadır. Kamu görevlisinin görevinden menfaat elde edecek şekilde görevini kötüye kullanmasını istemek mevcut yasalara göre cezalandırılması gereken suçlar arasında yer almaktadır.

Leave a Comment