Sigorta Hukuku Nedir ?

Sigorta ve sigortacılık süreçleriyle ilgili tüm aşamaları, özen gösterilmesi gereken tüm noktaları ve dikkat edilmesi gereken maddeleri inceleyen ve düzenleyen hukuk birimine sigorta hukuku denmektedir. Sigorta hukuku’nu kendi içerisinde iki kısımda incelemek gerekmektedir. İlk kısım hususi sigorta ikinci kısım ise sosyal sigorta kısmıdır.

Hususi Sigorta Nedir?

En genel tanımıyla hususi sigorta kişiye özel yapılan sigortalardır. Farklı kişilerin talep ve istekleri doğrultusunda kendilerini bazı tehlikelere karşı korumak için yaptırmış oldukları sigortalardır.

Sosyal Sigorta Nedir?

En genel tanımıyla sosyal sigorta bir topluluğu korumak amacıyla yapılması zorunlu olan sigortalardır. Halkın ya da toplulukların sosyal güvenliklerin korunması ya da oluşturulması için kanunlar tarafından yaptırılması zorunlu olan sigortadır.

Sigorta Hukukunun Önemi Nedir?

Dünyada sigortacılık işlemlerinin hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte sigorta konusunda taraflar arasında da birçok uyuşmazlık durumu ortaya çıkmıştır. Yaşanan ve yaşanabilecek tüm uyuşmazlıkların ortadan kalkması amacıyla sigorta hukuku ortaya çıkmıştır. Böylece doğan ya da doğabilecek bir çok sorunun çözümü için sigorta hukuku düzenlemeleri yapılmıştır.

Aynı zamanda yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıların sigorta hukuku kapsamı çerçevesinde değerlendirilip değerlendirmeyeceği ya da taraflar arasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sigorta hukuku aracılığıyla yasal olarak belirlenmiştir.

Sigorta Hukukuyla İlgili Hukuk Kurumlarının Yapması Gerekenler Nelerdir?

Hukuk danışmanlık firmaları sigorta hukuku çerçevesinde kapsayıcı ya da genel danışmanlık, sorumluluk, kaza, zarar, kazanç, kredi, emeklilik, hayat, sağlık, finansal risk gibi sigorta ihtiyaç duyulan bir çok alanda hukuki danışmanlık hizmeti verdiği gibi yasal takip süreçleri konusunda bireylere ya da kurumlara profesyonel hizmet sağlamaktadır.

Sigortacılık süreçleriyle ilgili kurumların uygulamış oldukları tüm işlemleri takip edip denetlediği gibi olması ve uyarılması gereken tüm konularda firmalara hukuki destek sağlamaktadırlar.