Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Bir dava nedeniyle tutulan avukata ödenecek olan avukatlık ücreti müvekkil ile avukat arasında gerçekleştirilecek sözleşme ile belirlenebilmektedir. Fakat bu konuda bir sözleşme düzenlenmemiş ise avukata verilecek olan ücretin ne gibi işleri kapsadığı avukatlık asgari ücret tarifesi ile belirlenmektedir. 

 Bu tarifeye göre verilmiş olan tutar, sözleşmenin içeriğini oluşturmakta olan işlerle ilgili kesin karar çıkıncaya kadar gerçekleştirilecek olan bütün işlemleri kapsamaktadır. Bu durumu örneklendirmek gerekirse adli makamlara verilecek cevap dilekçesi yahut dava dilekçesi, temyiz dilekçeleri ve itiraz dilekçesi avukatlık ücreti kapsamında yer almaktadır. Bu duruma karşılık istinaf veya Yargıtay gibi üst mercilerinde duruşmalı olarak gerçekleştirilecek işler ile verilecek olan kararın icra takibine koyularak yerine getirilmesi ayrı ücretlere tabi tutulur.  

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir 

Ayrıca söylenmesi gerekir ki dava harçları, keşif, bilirkişi ücreti gibi yargılama giderleri vs. masraflar ile avukatın dava için gerçekleştireceği konaklama, yol gibi masraflar avukatlık ücretlerinin kapsamında yer almamaktadır. Açılan davadan vazgeçilmesi, avukatın görevinden alınması veya davanın kaybedilmesi gibi durumlarda ödenen paranın iadesi kesinlikle söz konusu olmamaktadır.   

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Hukuki uyuşmazlıklar neticesinde dava sürecine giren kişilerin aklında ki sorulardan birisi avukat tutmanın zorunlu olup olmadığıdır. Türk hukuk sisteminde dava süreci boyunca avukat tutulmanın herhangi bir zorunlu durumu belirtilmemiştir. Yani dava sürecinde avukat tutma gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Bundan dolayı dava süreci boyunca herkesin kendini temsil etme hakkı bulunmaktadır. Hukuki işlemler uzmanlık isteyen bir alandır. Bundan dolayı avukat tutma zorunluluğunuz olmasa dahi kimi dava durumlarında bir avukata ihtiyacınız olabilir.

Avukat Tutmanın Önemi

Avukat Türk hukuk sisteminin tüzük, içtahat ve daha birçok ayrıntısını bildiğinden dolayı mahkeme süreci boyunca sizleri en iyi şekilde temsil etme donanımına sahiptir. Bundan dolayı avukat tutmak dava sürecinin lehine sonuçlanmasını sağlayabilir. Bundan dolayı hukuki süreçlere hakim ve donanımlı bir avukat ile birlikte dava süreçlerine dahil olmanız sizin bu süreçte en büyük kozlarınızdan biri olacaktır.

Avukat Tutmanın Avantajları

Avukat tutmanın ayrıca pek çok avantajı bulunmaktadır. Bir avukatınızın olması durumunda mahkeme süresi boyunca aukatınız olmadan konuşmama gibi haklara sahip olabileceğinizi bilmelisiniz. Avukat tutmak sizlere pek çok imtiyazlar tanıyacaktır. 

Dava Açmak Nedir?

Dava açmak bir eylem sonucu ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık neticesinde mahkemelere başvurulma yöntemidir. Dava açmak için ilgili mahkemeye bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçe ile mahkeme yetkilileri konuyu inceler ve dava sürecini başlatır. Dava açmak için gereken bir diğer kıstas ise dava harcıdır. Bu harcı yatırdığınıza dair bir makbuz tarafınıza verilmektedir. Türk anayasasına göre herkesin hak arama özgürlüğü bulunmaktadır. Bundan dolayı dava açmak her Türk vatandaşına tanınmış bir haktır. 

Dava Açma Süreci Nasıldır?

Dava açmak için dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlardan ilki ise doğru mahkemeye açmanız gereken davalardır. Pek çok ilgili mahkeme bulunmaktadır. Bunun için talebinize uygun yanıt erebilecek bir mahkeme ile dava sürecini başlatmanız en doğrusu olacaktır.

Dava harcını ve gider avansı ile birlikte dava açabilir ve dava sürecini dilekçe tarihinde başlatmış olursunuz. Açmış olduğunuz davalar kısa sürede neticeye varabileceği gibi kimi zaman ise yıllar boyu süren davalar olabilmektedir. Bunun durumunu ise ilgili mahkeme belirler. Davanın türüne ve konusuna göre değişkenlik gösterir.