Soyisim Değiştirme Davası

Soyisim Değiştirme Davası

Günlük hayatta soyadı nedeniyle yaşanan problemlere rastlanmaktadır. Bu gibi durumları yaşamakta olanlar soy adını değiştirmek istemektedir. Soy adı değiştirmek hukuki bir süreçtir. Kanunen bir mahkeme süreci başlatılmalı bu sürecin sonunda çıkan karar doğrultusunda uygulanmaktadır.

Kimler Dava Açabilir?

Kanunen soyisim değiştirme davası açılması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olanlar için velayeti ile yetkili olanlar tarafından açılmaktadır. Dava direk davacı ya da vekalet dolayısı ile avukatlar tarafından açılmaktadır. Bu davayı açmak için haklı bir sebep gerekmektedir. İlgili kanunda haklı sebep genel olarak belirtilmektedir. Adaba , ahlaka aykırı, gülünç olması gibi durumlar olabilmektedir. Yabancı olduğu düşünülebilecek kelimelerden oluşması, kimlikte oluşmuş yazım hataları gibi durumlarda geçerli sebepler arasındadır. Her gösterilen sebep soyisim değiştirme için haklı olarak görülmemektedir.

Dava Süreci Nasıl İşler?

İlk yapılması gereken bulunduğu yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesine başvurmalıdır. İkametgahın olduğu yerleşim yerine başvuru yapılmalıdır. Haklı bir gerekçe sahibi olanlar soyisim değiştirme davası açarak bu durumdan kurtulabilir. Dilekçeyle başvuru yaparak dava açılmasıyla yasal süreç başlatılmalıdır. Davanın başlatılması için yatırılması gereken resmi harçlar ödenmelidir. Bu konuda uzman avukatlardan yardım almak uygun olacaktır.

Mahkeme soyisim değiştirme sürecinde tanık ifadelerine başvurmaktadır. Tanıkların beyanları destekleyecek şekilde olmalıdır. Ayrıca mahkeme yetkili kurumlardan ve kolluk kuvvetlerinden bazı bilgiler isteyecektir. Kanunen aranan şahıs ya da belli yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediği öğrenilmelidir. Genellikle soyisim değiştirme davası 3 ay gibi kısa zamanda sonuçlanmaktadır. Mahkemenin yoğunluğuna göre süre uzayabilir.

Davanın olumlu sonuçlanması halinde kişinin doğum yeri, medeni hali gibi durumlarda değişiklik yapılmaz. Erkek eşin soyisim değiştirme ile ilgili kararı dolayısıyla eş ve 18 yaşın altındaki çocuklarında soy adları değişir. Mahkemenin kararı temyize gidilmemiş ise 15 gün sonra kesin karar olarak çıkmaktadır. Kesin karar çıkmasından sonra ulusal ya da yerel basında ilan edilmesi gereklidir. Nüfus ve banka gibi işlemler için değişim otomatik olarak yapılmaktadır.

Kararın kesinleşmesinden sonra yatırılmış olan harç ödemesinden masraflardan arta kalan kısmı geri ödenmektedir. Soy adının değiştirilmesi nedeniyle zarar görenler olması halinde 1 yıl içerisinde davaya itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Davanın iptalini isteyebilir.

Leave a Comment