Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir?

Yargı sistemimiz avukatlık hizmetini zorunlu kılan bir sistem değil, kişiler hak arama yolunda isterlerse avukatlık hizmetinden faydalanabilirler.

 Fakat öyle davalar vardır ki; mahkemeye başvurmak düşüncesinde olanların mutlaka bir avukat veya avukatlık bürosuna başvurmaları kendi yararına olacaktır. Bu tür davalar zor, karışık ve teknik hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Bunlardan birisi tapu iptal ve tescil davası olarak isimlendirilen son derece spesifik dava çeşididir.

 Tapu İptal Ve Tescil Davası Nedir?

 Tapu iptal ve tescil davası; yasalarımızda düzenlenmiş ve hangi hallerde bu davaların açılabileceği sayılmış mal varlığına ilişkin davalardır. Bir tapu kaydı hukuka aykırı şekilde usulsüz biçimde tapuya kayıt edilmişse bu davanın konusunu oluşturabilir. Veya tapu kaydının yolsuz düzenlendiği iddiası varsa, açılabilir. Bu davalar mülkiyet hakkına ilişkin davalardır.

 Haksız ve yolsuz şekilde tapuda malik görünen kimseye karşı açabilir. Örneğin, bu tapu maliki sadece gerçek kişiler değil bazen belediye gibi kamu da olabilir. Hak kaybına uğramamak bakımından mutlaka bir uzman avukattan hukuki danışmanlık ve yardım almak kesinlikle önerilmektedir.

 Tapu İptal Ve Tescil Davasında Arabuluculuk

 Türk Hukuk Sisteminde henüz çok yeni olan, ” arabuluculuk ” kavramı da insanların esasında hukuki yardım olmaksızın takip yürütebilecekleri bir süreç değildir. İşte tapu iptal ve tescil davası arabuluculuk kapsamında olan davalardandır.

 Özetle; ” alternatif uyuşmazlık çözümü ” ve uyuşmazlığın tarafsız bir üçüncü kişi desteği ile yargı yoluna gitmeden ya da mahkemenin yönlendirmesiyle çözüme odaklı bir sistemdir. Arabuluculuk sürecinin tamamını avukatınızla yürütebilir, hukuki yardım alabilirsiniz. Arabuluculuk prosedürünün tamamında yanınızda bir avukatınızın olması sizin menfaatinize olacaktır.

 Tapu İptal Ve Tescil Davasında Islah

 ” Islah ” kavramının hukukta karşılığı ” davada tarafların, yapmış oldukları usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edilmesidir”. Başka bir anlatımla, kanunun davada taraflara bir defaya mahsusu olmak üzere bir usul işlemini tamamen ya da kısmen olmak üzere değiştirme imkanı veren bir hukuk kavramıdır.

 Görüleceği üzere, tapu iptal ve tescil davasında ıslah mümkün olan bir durumdur. Ancak sade bir vatandaşın bütün bu karmaşık hukuk sürecinin altından kalkması çok mümkün değildir.

 Kaliteli Ve Güvenilir Hukuk Hizmeti

 Sanal medya ve internetin yaygın kullanımı, insanların aradıkları her konuda geniş bilgi ve verilere erişmesi özellikle yargı ve hukuksal konularda yanılsama sebep olabilmektedir. Tapu iptal ve tescil davasında da mutlaka sayısız bilgi ve kaynağa ulaşabilirsiniz fakat bu, gerçek anlamda hukuk yoluna başvurma sürecinde uzman hukukçulardan destek almanız gerektiği gerçeğini size unutturmamalıdır.

Leave a Comment