Tefecilik Suçu Ve Cezası

Tefecilik Suçu Ve Cezası

Tefecilik yapma suçu ekonomi ile ilgili suçlar kategorisine girmektedir. Bu yüzden bu suç Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarında “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” arasında değerlendirilir ve buna göre cezalandırılır.

Tefecilik, bir kişinin haksız kazanç sağlamak maksadıyla, başka bir kimseye doğrudan veya dolaylı olarak ödünç para vermek, kredi açmak veya vereceği borç paraya karşılık olarak senet imzalatmak gibi yollarla işlenen bir suçtur. Adından anlaşılacağı üzere suç olarak değerlendirilen bu olaylara karışan kişi veya kişiler Türk Ceza Kanunu’nda yer alan tefecilik suçu ve cezası maddelerinde yer alan yaptırımlara göre cezalandırılır.

Tefecilik Suçu Nasıl İşlenir?

  1. Doğrudan Para Vermek: Haksız yere para kazanmak amacı ile ihtiyacı olan bir kimseye ihtiyacı olan miktarda parayı vererek ileri bir tarihte yüksek bir faiz uygulayarak geri ödemesini istemektir.
  2. Çek ve Senet Kırdırmak: Haksız kazanç sağlamak üzere ileri bir ödeme tarihine ait bir çek veya senedin belirlenen vadeden önce belli bir iskonto karşılığında kırdırılmasıdır.

 

  1. Pos Cihazından Para Çekmek: Haksız yere maddi kazanç sağlamak için bir kişinin ihtiyacı olan miktarı kredi kartı üzerinden belli bir meblağı komisyon almak koşulu ile pos cihazından çekerek temin etmektir.

 

Tefecilik Suçunun Cezası Nedir?

Haksız kazanç elde etmek amacı ile bir kimsenin ihtiyacı olan kişiye para vermesi durumunda parayı veren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bununla beraber haksız kazanç sağlamak üzere tefecilik suçunun işlenmesi için destek olan, bu suça yardım eden tüzel kişiler için de özel tedbir ve cezalar uygulanmaktadır.

Türkiye cumhuriyeti Kanunlarına göre, tefecilik suçu ve cezası kanun maddesinde yer alan duruma göre hapis cezasının para cezası ile birlikte uygulanmasına hükmolunur. Yani tefecilik suçu işleyen ve bu suça yardım eden kişi her iki cezaya çarptırılarak ceza ile caydırıcılık sağlanması sağlanır.

Leave a Comment