Temyize Gitmek Nedir

Temyize Gitmek Nedir

Temyiz, istinaf mahkemelerinin bozma kararı haricindeki hükümlerinin tekrardan incelenmesi için davanın taraflarına tanınan bir kanun yoludur. Üst mahkemede açılan yeni bir tür dava olarak da tanımlanabilir. Temyiz başvurusu ile istinaf mahkemesinin kararının bozulması ya da değiştirilmesi talep edilir. Temyiz incelemesi bir temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından yapılır.

Daha açıklayıcı olmak gerekirse, mahkeme sonucunda tarafların birine olumsuz diğerine olumlu karar çıkar. Aleyhine karar çıkan taraf kendisine haksızlık yapıldığını düşünürse Yargıtay tarafından incelenmesini isteyebilir. Bu da temyizdir. Temyize gitmek için mahkeme kararı gereklidir.

Temyize Gitme Süreci Nasıl Olmaktadır?

Bireyler temyize istedikleri her an başvuramazlar. Ve eğer birey mahkemede istediğini aldıysa temyize gidemez.

Hukuk devleti için vazgeçilmez bir kurum olan temyize gitmek için mahkeme sonucunda belirli bir süre vardır. Örnek olarak, iş mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden itibaren 8 gün, ceza mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün, asliye hukuk mahkemelerinde tebliğden itibaren 15 gün, idari yargı mahkemelerinde tebliğden itibaren 30 gün ve icra hukuk mahkemelerinde tebliğden itibaren 10 gün içerisinde temyize müracaat edilebilir. Bu süreler içerisinde dilekçe verilmezse temyizden vazgeçildiği anlamına gelir.

Mahkemeye temyiz için dilekçe verdikten sonra, mahkeme dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Yargıtay’da dosyaya takip numarası verilir ve arşiv süreci başlatılır. Arşivde sırası gelen dosya savcı tarafından incelenir. Dosyayı inceleyen savcı ilgili daireye teslim eder. Dosya burada ilgili tetkik hakemi tarafından incelenir ve karara bağlanmış olan dosyalar karar bölümüne gönderilir.

Karar numarası verilen dosya yazı işleri müdürüne gönderilir. Yazı işleri müdürünün onayından sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tekrardan teslim edilir. Yargıtay ise dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderir. Bu şekilde temyiz süreci tamamlanmış olur. Ancak kararın çıkması uzun sürebilir.

Leave a Comment