Hukukun bütünlüğünü bozan durumlar vardır. Bunlar belirlenmiş olan kurallara uymamakla ortaya çıkar. Toplumda olumsuz olan bir durum diğer kişileri de etkileyebilir. Örneğin trafik kurallarına uymamak pek çok insan için tehlike oluşturabilir.

Trafik Hukuku Kavramı

Trafik kurallarına uymak her vatandaşın görevidir. Bu görev de trafik hukuku kanununun koyduğu bir yaptırımdır. Hukuk sistemi içerisinde her alan da belirlenmiş kanunlar vardır. Hayatın içinden olan her alana göre belirlenen ceza ve kurallar birebir kanunlar da yer almaktadır. Bunlardan bir veya birkaçı bozulduğu takdir de cezai işlemler doğacaktır.

Trafik Kazaları Sonucu Hukuki İşlemler

Trafikte uyulması gereken kuralların yazılı olduğu kanunda belirtilen durumların aksaklığı olduğunda trafik hukuku kurallarına aykırı davranışta yani kurallarda uymamada meydana gelen kazalarda iki tarafta sorumludur.

Genelde bu tür durumlarda kimse hatayı kabul etmez. Ancak inceleme yapıldığı ve görevlilerin vereceği rapor doğrultusun da hatalı olan tarafa cezai yaptırımı doğacaktır.

Trafik kazalarında yaralanma veya ölüm gibi durumlarda mahkeme devreye girer. Mahkeme kararı da hakimlerin vereceği doğrultuda işler. Bunun neticesinde cezalar daha ağır olmaktadır.

Trafik kurallarına uymak sadece araç, bisiklet, motosiklet sürücüleri değil yayalar içinde geçerlidir. Evinizden dışarı çıktığınız andan itibaren trafik hukuku kurallarına uyma yükümlülüğünüz başlar.

Trafik Hukukuna Aykırı Davranışlar

Araç sigortaları bu masrafları karşılamak için vardır. Bu en hafif olan ceza türüdür. Bu tür kazalar da sigorta şirketi usulsüz olan veya kişilerin art niyetinden doğan sigorta işlemlerin de mağdur olma durumu söz konusudur. Bu durumda devreye hemen avukatlar girer.

Kazaya karışan kişiler sigorta şirketleri ile işbirliği yapabilir ve durumu kendilerine çevirmeye kalkabilirler. Yani karşı tarafın sigortası üzerinden masrafların giderilmesini sağlayabilirler. Avukatlar trafik hukuku gereği yapılması gereken işlemleri yapacaklardır.