Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

Vekaletname Nasıl Çıkartılır?

Vekaletname çıkarta bilmek için, nüfus cüzdanı veya pasaport ile birlikte bireyin bizzat kendisinin her hangi bir notere gitmesi gerekmektedir. Vekaletin nasıl bir iş için gerekli olduğunu notere açıklaması, uygun olan vekaletnamenin notere düzenlettirilme işleminin sağlanması gerekmektedir. Vekalet verilecek olan bireyin adı ve soyadı, bununla birlikte TC kimlik numarası ve açık adresinin zorunlu olarak notere bildirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar altında vekaletname çıkartıla bilinmektedir.

Vekaletname İle İlgili Önemli Hususlar

Şirket üzerine düzenlenecek olan vekaletnamelerde gerekli olan şeylerden biri imza sirkülerinin notere ibrazı olmaktadır. Şirketin yetkilisinin hem şirketi temsil ederek hem de bizzat kendisi adına asaleten vekaletname çıkarta bilmesi mümkündür.

Yurtdışında yaşamakta olan bireylerin Türk konsolosluklarına başvurarak vekaletname düzenlettire bilmeleri mümkün olmaktadır. Fakat yabancı bir ülkedeyken, bahsi geçen ülkenin yetkili olan makamları tarafından direkt olarak düzenlenen vekaletnameler, o yabancı ülkelerdeki Türk Konsolosluğu ya da siyasi memurlarca onaylana bilmiş olması gerekmektedir. Bahsi geçen tasdik şerhine ‘Apostille Convention ismi verilmektedir. Bu şerhe sahip olunmaksızın direkt yabancı makamlarca düzenlenen vekaletname Türkiye sınırları içerisinde kabulü mümkün olmamaktadır.

Vekaletname ile verilen yetkiler nelerdir?

Genel Dava Vekaleti

İbra ve sulh, temyizden ve davadan feragat, feragat olan davayı kabul etme, vazgeçe bilme, tebliğ alabilme, mal beyanı hakkında bulunabilme, temlik edebilme, adli sicil kaydı isteyebilme, birlikte olarak ya da ayrı ayrı vekaleti ifa edebilme, teşrik, tevkil, azil tipi işlemler uygulana bilinmektedir.

Boşanabilme Davası Vekaleti

Boşanma davası açabilmeye ya da açılmış bulunan boşanma davasından dolayı, ahzi kabz, sulh ve ibra işi, temyizden ve davadan feragat edebilme, feragati davayı kabul edebilme, birlikte olarak ya da ayrı ayrı vekaleti ifa edebilme, teşrik, tevkil ve azil gibi meseleler gerçekleşe bilmektedir.

Leave a Comment