Yapı Ruhsatı Nedir? Nasıl Alınır?

Nüfusun artmasıyla birlikte her geçen gün binalar da artmaktadır. Binaların yapılış aşamaları haricinde kanuni işlemlerin de aşamaları mevcuttur. Bu konuda yapılması gereken ilk iş ruhsat, yani yapı ruhsatı alınmasıdır.

Yapı Ruhsatı Nedir?

Yapı ruhsatı binaların inşaatı için en gerekli evraklardan biridir. Yapılması için plan yapılan inşaatların başlaması için gereken izin belgesidir. Aksi takdirde yapı ruhsatı olmadan inşaata başlanamamaktadır.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

İnşaatların yapımı ile ilgili düzenleme ve kurallar imar kanununa göre belirlenmektedir. Bu kanunun maddelerine göre çeşitli prosedürler bulunmaktadır. Prosedürlerin tamamlanması ile inşaatın başlanmasına izin verilmektedir.

Öncelikle izin belgesi alınmalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı için başvuru yapılabilmektedir. Kanuna göre prosedürler tamamlandıktan sonra ise yapı ruhsatı da alınabilmektedir.

Kaçak binalar, yapı ruhsatı alınmadan ve gerekli prosedürler uygulanmadan inşa edilen binalardır. Bu yüzden binalar için bu ruhsat çok önemlidir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Bir inşaatın başlaması için izin belgesi mutlaka gereklidir. Eğer izin belgesi olmadan inşaata başlandıysa bu inşaat kaçak olarak başlanmıştır. Yetkililer bu konuda araştırmalar yapmaktadırlar. Kaçak olarak başlayan inşaatları engellemektedirler. Yapı ruhsatlarını aldıktan sonra inşaata devam edilmektedir. Bu süre içerisinde kaçak inşaatlar mühürlenmektedir. Ruhsatın tamamlanmasıyla mühür kaldırılmaktadır. Bu yüzden yapı ruhsatı inşaat için çok önemlidir.

Ruhsat için başvurulurken gerekli olan ilk belge yapının projesidir. Bu proje yapı sahibini ve yapının bilgilerini de içermelidir. Eğer yapılacak olan inşaatın bulunduğu bölge bir belediyeye bağlı ise ruhsat için izin belediyeden alınmaktadır. Bazı alanlar belediyelerin dışında da bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda da valiliklerden yapı izni alınmalıdır.

Yapılan başvurular sonucu alınan ruhsatların geçerlilik süresi bulunmaktadır. Kanunlara göre bu süre 5 yıldır. Ruhsat ilk alındığında 2 yıl içerisinde inşaatın başlamasına izin verilmektedir. 5 yıl içerisinde eğer inşaat tamamlanmamışsa ruhsatın mutlaka yenilenmesi gerekmektedir.

Leave a Comment