Yargıtay Onama Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

Türk Hukuk Sistemimiz içerisinde ceza davalarına bakan yerel mahkemelerin verdiği kararlara karşı ilk önce yeni kurulmuş bulunan İstinaf Mahkemesine, yani Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi’ ne istinaf talebi ile başvurulur.

Kanunda belirtilen cezalar yönünden temyiz kanun yolu açık ise bu kez de Yargıtay temyiz yoluna başvurulabilir. Bu kararlar genel olarak Yargıtay tarafından ya yargıtay onama kararı, ya da bozma olarak çıkabilir.

Yargıtay Kararı Nedir?

Bir ceza davası konusunda yerel mahkemenin kararına karşı istinaf temyiz yolu ve devamında Yargıtay temyiz yoluna başvurulmuşsa Yargıtay temyiz incelemesini yapar ve iki şekilde karar verir. Yargıtay yerel mahkeme kararını ya ” bozar ” ve yerel mahkemeye geri gönderir ya da yerel mahkemenin kararını ” onar yani onama yapar “.

Yargıtay Onama Kararı Nedir?

Yargıtay tarafından verilmiş bir onama kararı sizin aleyhinize ise artık ” olağan hukuk yolları “tükenmiştir. Bu aşamadan sonra mutlaka bir ceza avukatına müracaat etmenizde fayda vardır.

Çünkü bundan sonraki süreç ” olağanüstü kanun yolu” dur ve bunu bir kişinin takip etmesi hukuk tekniği bakımından çok zordur.

Yani bu son etap çok önemli olduğu için yargıtay onama kararına itiraz için hukuki yardım almak esasında zorunluluktur.

Yargıtay Onama Kararına Karşı İtiraz Var Mıdır? Süresi Nedir?

5271 sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi Kanunundan ” Karar Düzeltme Yolu ” çıkarılmış olup, sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi bulunmaktadır.

Yani yeni getirilen 5271 sayılı Kanun ile ve 308.maddesine göre ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Yargıtay Kararına itiraz etmesi için talepte bulunmak hakkı vardır. İşte yargıtay onama kararına itiraz süresi burada önem kazanır.

Bu olağanüstü kanun yoluna ilamın kesinleşmesinden sonra 30 gün içinde başvurulur. Yani bu olağanüstü kanun yolu ancak ” Onama Kararı ” verilmişse kullanılabilir bir yoldur.

Kısacası 30 gün içinde başvurulacak bu kanun yoluna başvuru şartları arasında Yargıtay Ceza Dairesince verilen ve bir onama kararı olacak ve böylece sanık hakkında verilmiş bir kesinleşmiş karar bulunacaktır.

Ceza Usul Kanunun 308.inci maddesinde düzenlenmiş bulunan bu itiraz yoluna ” mağdur, müşteki, katılan ya da sanık ” başvurabilir.

Dikkat edilecek olan konu bu 30 günlük süre, bu kanun yoluna başvuru yetkisi bulunan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına ait olup, sadece ilgili kimselerin bu mekanizmayı harekete geçirebilmek için haklarını kullanacakları süreyi göstermesi bakımından önemlidir.

Leave a Comment