Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 175/1 maddesi uyarınca boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusurunun daha şiddetli olmaması koşuluyla geçim kaynağı için süresiz olarak nafaka talep edebilir. Bu hükme dayanarak, evlilik birliğinin yoksulluğu destekleyebilmesi için boşanmayla sona ermesi gerekir. Boşanma davası reddedilirse, yoksulluk desteği verilmez.

 TMK Madde 175 / 2’de, “Nafaka memurunun hatası aranmıyor.” Bu paragraftan anlaşılması gereken husus, eğer taraflar eşit derecede kusurluysa veya nafaka yükümlülüğünün bir hatası yoksa, hâkim çocuk desteğini yargılayabilir. Ancak, yoksulluk nafakası talep eden taraf daha ciddi kusurlu ise, talep reddedilecektir.

 Yoksulluk Nafakasının Koşulları

 Yoksulluk nafakası şartları için aranan koşul, yoksulluk desteği talep eden partinin boşanmaya neden olan olaylarda eşten daha kusurlu olmamasıdır. Çünkü boşanmaya neden olan davalarda, daha hatalı olan eşin talebi mahkeme tarafından reddedilir.

 Çocuk nafakası talep etmenin bir diğer koşulu da nafaka talep eden eşin boşanma yoluyla yoksulluğa düşmesidir. Yoksulluğa düşmeyecek, kendi varlıkları ve gelirleriyle ayakta kalabilecek taraf, yoksulluk desteği talep etmeyecektir.

 Yoksulluk desteği talep etmenin üçüncü şartı taleptir. Başka bir deyişle, yoksulluk desteğine hükmetmek için, yoksulluk desteğine lehte karar vermek isteyen taraf bir talepte bulunmalıdır. Çünkü yargıç nafaka yoksulluğuna karar veremez.

 Boşanma Süreci Devam Ederken

 Boşanma davası devam ederken yoksulluk desteği talebi talep edilebilir veya boşanma davasından ayrı olarak talep edilebilir. Boşanma davasından sonraki süreçte ayrı bir dava ile talep edilmesi halinde, yoksulluk desteğinin süresinin dolmasını önlemek için 178. maddeye göre boşanma kararının kesinleşmesinden sonraki 1 yıl içinde talep edilmesi gerekir.

 Toplumdaki genel inanışın aksine; Yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemeler, ilgili yasal hükümlerimizle kadın ve erkekler arasında ayrım gözetmeksizin eşlere eşit olarak uygulanmaktadır.

 Yoksulluk Nafakası Zamanaşımı

 Mahkeme işlemleri ve diğer kararlar, son işlem tarihinden 10 yıl sonra sona erer. Başka bir deyişle, bu işlem temel alınamaz. (HRM 39/1 BK md. 146)

 Yoksulluk nafakası zamanaşımı için istisna vardır. Başka bir deyişle, yoksulluk desteği alacağını belirten bir mahkeme kararından bu yana 10 yıl geçmiş olsa bile, bu mahkeme kararı geçerlidir.

Leave a Comment